Narwiański Park Narodowy został powołany w 1996 roku. Położony jest 30 kilometrów na zachód od Białegostoku. Jego granica przecina obszar dwóch powiatów (białostockiego i wysokomazowieckiego) i siedmiu gmin (Choroszcz, Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły). Park obejmuje obszar doliny Narwi pomiędzy Surażem, a Rzędzianami. W geograficznym ujęciu położony jest w mezoregionie Dolina Górnej Narwi należącym do Niziny Północnopodlaskiej.