Czas wolny?

Tubylcy wydają jedną trzecią swojego dochodu na rozrywkę. Dość powszechne są również usługi prostytucji, która formalnie została zdelegalizowana w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym szóstym roku, jednakże szereg luk w prawie pozwala obejść przepisy.