Współczesna Polska pomimo coraz silniejszej polaryzacji społecznej w ostatnich latach wydaje się być swoistym monolitem kulturowym. W zasadzie od końca II wojny światowej trudno doszukiwać się w naszej Ojczyźnie znaczących różnic kulturowych, a przecież kiedyś było zupełnie inaczej. Dziś mówiąc, że „Polska była wielokulturowa” można spotkać się z niezrozumieniem, zdziwieniem, w skrajnych wypadkach szokiem, by nie rzec przekornie kulturowym. Pewna multikultura Polski jako kraju po roku czterdziestym piątym bezpowrotnie zniknęła z naszych ziem, została wyparta, wykorzeniona, zniszczona. Są jednak jeszcze regiony w pewnym sensie odrębne kulturowo z całym wachlarzem charakterystycznych dla nich cech. Jednym z takich miejsc jest bez wątpienia Podlasie.